search

Výhody


5 důvodů proč zavolat "jUPííí"

ÚSPORA NÁKLADŮ

Vždy nižší cena, často i vyšší výkonnost

VYSOKÁ KVALITA

Vyrobeno z nejkvalitnějších materiálů, zaručeno přísnými testy

JISTOTA

Bezproblémová reklamace

ŠIROKÝ SORTIMENT

Nabídka do bezmála 2000 nejprodávanějších modelů tiskáren

STABILITA

Miliony spokojených zákazníků od roku 1998

FAQ


INKOUSTOVÝ TISK
1) Tiskárna nerozpoznala cartridge
2) Problémy při tisku
3) Jiné závady
TONEROVÝ TISK
1) Tiskárna nerozpoznala cartridge
2) Problémy při tisku
3) Jiné závady


INKOUSTOVÝ TISK

1) TISKÁRNA NEROZPOZNALA VLOŽENOU CARTRIDGE
 • Zkontrolujte, že používáte správnou cartridge kompatibilní s Vaší tiskárnou.
 • Ověřte, že jste odstranili ochrannou pásku z cartridge, která chrání destičku s kontakty.Dávejte však pozor, abyste odstranili pouze ochrannou pásku a žádnou další část, jinak by mohl inkoust vyschnout nebo zhoustnout a ucpat tak tiskovou hlavu. V tomto případě cartridge nebude správně fungovat a je potřeba ji vyměnit.
 • Zkontrolujte, že je cartridge v tiskárně instalovaná správně. Instalujte cartridge znovu tak, aby správně zapadla na určené místo. Zároveň však netlačte příliš, abyste nepoškodili čip. Tiskárnu vypněte a znovu zapněte.
 • Zkontrolujte, že čip není poškozený. Nedotýkejte se ho prsty, jemně ho otřete suchou utěrkou, která nepouští vlákna. Instalujte cartridge, vypněte tiskárnu a znovu zapněte.

2) PROBLÉMY PŘI TISKU

    a) Barvy neodpovídají originálu
 • Ověřte, jste nastavili parametry tisku odpovídající používanému papíru.
 • Ověřte, že tisknete na správnou stranu papíru (zvláště u foto papíru).
 • Ověřte, že je v cartridgi inkoust.
 • Ověřte, že inkoustové trysky nejsou ucpané (zapněte režim "čištění", je-li to potřeba).
    b) Barvy jsou nejasné, rozmazané
 • Ověřte, že používáte adekvátní papír.
 • Ověřte, že inkoust z cartridge nevytekl do tiskárny. Případně zbytky inkoustu v tiskárně opatrně vyčistěte jemným navlhčeným hadříkem.
 • Máte-li zvolen parametr "Rychlý tisk" nebo "Rychlá kopie", zrušte toto nastavení.
 • Máte-li zvolen parametr "Koncept" nebo "Text", zrušte toto nastavení a vyberte "text & obrázek" nebo "foto" (dle možností Vaší tiskárny).
    c) Na výtisku se objevují bílé horizontální čáry
 • Pravděpodobně jsou ucpané trysky. Zapněte režim "čištění", poté proveďte zkušební tisk a porovnejte s původním tiskem. Režim čištění zapněte až 4x, dokud výtisk nebude odpovídat požadovanému výsledku. Pokud problém přetrvává, vyměňte cartridge. Pokud má tiskárna integrovanou tiskovou hlavu, může být tato již opotřebovaná.
    d) Žádný inkoust nevychází, papír zůstává bílý
 • Ověřte, zda je tiskárna připravena k tisku.
 • Ověřte, zda nečeká jiný dokument v tiskové frontě.
 • Ověřte, že jste odstranili ochrannou pásku z cartridge, která chrání destičku s kontakty. Dávejte však pozor, abyste odstranili pouze ochrannou pásku a žádnou další část, jinak by mohl inkoust vyschnout nebo zhoustnout a ucpat tak tiskovou hlavu. V tomto případě cartridge nebude správně fungovat a je potřeba ji vyměnit.
 • Zapněte proces "čištění" a vytiskněte zkušební stránku. Opakujte proces "čištění" až 4x.
 • Pokud tiskárna stále netiskne, vypněte ji na několik hodin a poté opakujte proces "čištění".
 • Ověřte, zda integrovaná tisková hlava (pokud ji tiskárna má) nepotřebuje již vyměnit.
    e) Tiskárna netiskne správné barvy nebo barvy netiskne vůbec
 • Zapněte proces "čištění" (až 4x) a proveďte znovu zkušební tisk.
 • Zkontrolujte, zda je v cartridgi inkoust.

3) JINÉ ZÁVADY

    a) Problém s vložením cartridge do tiskárny
 • Ověřte, že jste odstranili ochrannou pásku z cartridge, která chrání destičku s kontakty.
 • Vzhled kompatibilní cartridge se může lišit od originálu, ale i přes tuto odlišnost je kompatibilní s tiskárnami uvedenými na obalu. Čtěte pečlivě návod k použití tiskárny a postupujte dle instrukcí.
 • Ověřte, že cartridge, kterou se chystáte použít, je opravdu určena pro Vaši tiskárnu.
    b) Inkoust uniká do tiskárny
 • Ujistěte se, že tisková hlava není znečištěna. Pokud ano, zapněte proces "čištění". Tiskárny Epson a některé tiskárny Canon maji integrovanou tiskovou hlavu, která se mění po 2-3 letech používání.
 • Vyjměte cartridge a jemně ji očistěte stejně jako vnitřek tiskárny.
 • Ověřte, že cartridge není nijak poškozená. Poté ji vraťte do tiskárny.
    c) Právě jste vložili novou cartridge a ukazatel stavu inkoustu stále svítí
 • Ověřte, že jste odstranili ochrannou pásku z cartridge, která chrání destičku s kontakty. Dávejte však pozor, abyste odstranili pouze ochrannou pásku a žádnou další část, jinak by mohl inkoust vyschnout nebo zhoustnout a ucpat tak tiskovou hlavu. V tomto případě cartridge nebude správně fungovat a je potřeba ji vyměnit.
 • Přečtěte si instrukce v manuálu k Vaší tiskárně, jak správně instalovat cartridge.
 • Ujistěte se, že jste odpověděli na hlášení tiskárny: Odpovězte "ano" nebo "pokračovat" na dotaz, zda si přejete použít neoriginální cartridge. Pokud odpovíte "ne", tiskárna zablokuje čip a cartridge již nebude možné použít. U některých novějších typů tiskáren Epson je nutné ignorovat hlášení, že tiskárna nenašla cartridge. I přes toto hlášení je možno tisknout. Pokud si nepřejete opakovaně dostávat toto hlášení, je potřeba vypnout tuto funkci dle manuálu k Vaší tiskárně.
 • Pokud problémy stále přetrvávají, vyměňte cartridge.
    d) Ukazatel stavu inkoustu bliká, nepřestává svítit nebo dostanete zprávu
     týkající se stavu inkoustu
 • Pokud ukazatel bliká, znamená to, že hladina inkoustu je nízká a cartridge bude potřeba brzy vyměnit.
 • Pokud ukazatel stále svítí, je cartridge zcela prázdná a je potřeba ji vyměnit.
 • Právě jste cartridge instalovali:
  • Zkontrolujte, zda je kryt cartridge správně zavřen, případně ho správně dovřete.
  • Tiskárna může vyžadovat inicializaci tiskárny. Vypněte tiskárnu, odpojte kabel mezi tiskárnout a počítačem, poté zapněte tiskárnu bez zapojení kabelu. Pokud ukazatel už nebliká, vypněte tiskárnu a zapojte znovu kabel.
    e) Hladina inkoustu ukazuje velmi nízký stav
 • Opakované čištění tiskové hlavy odčerpává značné množství inkoustu (obzvlášť u tiskáren Epson).
 • Pokud jste aplikovali proces "čištění" jen jednou, vypněte tiskárnu a znovu zapněte, poté ověřte hladinu inkoustu.
    f) Jedna z cartridgí je prázdná, je nutno ji ihned vyměnit?
 • Ano, tiskárny Epson nefungují, pokud je jedna z cartridgí prázdná.
 • Pro všechny tiskárny obecně platí, že pokud se tiskárna dlouhou dobu nepoužívá, může inkoust zachycený na inkoustových tryskách zaschnout a tím znemožnit následný tisk.
TONEROVÝ TISK

1) TISKÁRNA NEROZPOZNALA VLOŽENOU CARTRIDGE
U některých tiskáren (Lexmark, HP, některé tiskárny Samsung) je cartridge rozpoznaná pomocí čipu:
 • Vyjměte cartridge z tiskárny a znovu vložte.
 • Pokud tiskárna stále cartridge nezaznamenala, vypněte tiskárnu a po chvíli ji opět zapněte.
 • Vyjměte cartridge z tiskárny a jemným ubrouskem otřete čip. Vložte cartridge zpět.

2) PROBLÉMY PŘI TISKU

    a) Tiskárna vůbec netiskne
 • Ověřte, zda jste zcela vytáhli bezpečnostní pásku (umožňuje otevření zásobníku s tonerem).
 • Ověřte, že je v cartridgi toner. Zůstává-li v cartridgi už jen menší množství toneru, vytáhněte cartridge a lehce s ní zatřeste, aby se toner uvnitř rovnoměrně rozložil. Znovu ji vložte do tiskárny.
 • V tiskárně může být zablokovaný papír.
 • Pokud se jedná o cartridge s čipem, zkuste řešit problém dle odstavce "Tiskárna nerozpoznala vloženou cartridge".
    b) Na výtisku se objevují šmouhy
 • Ověřte, že tiskárna i cartridge jsou čisté. V případě potřeby je očistěte suchou utěrkou nebo použijte stlačený plyn. Vložte znovu cartridge.
 • U modelů s tonerem a válcem nejdříve vyměňte toner. Pokud problém přetrvává, ověřte, zda již není potřeba vyměnit válec (Jak dlouho je válec již nainstalovaný?).
    c) Na výtisku se objevují tečky
 • Vytiskněte několik listů. Pokud se tečky objevují na všech výtiscích, pravděpodobně je poškozený válec (zapomenutá kancelářská sponka apod.).
    d) Text se na jednom výtisku opakuje několikrát (tiskne "duchy"), po straně
     papíru se objevují šedé stopy
 • Vyměňte cartridge.
    e) Výtisk je příliš tmavý
 • Nastavte správně kontrast.
    f) Výtisk je příliš světlý
 • Pokud Vaše tiskárna používá toner a válec, ověřte, zda není potřeba vyměnit válec.
    g) Tiskárna vytiskla příliš málo stránek
 • Ověřte, zda jste netiskli více než obvykle nebo zda jste nedostali více faxových zpráv s černým podkladem, které spotřebují hodně toneru.
 • Pro zvýšení počtu výtisků z jedné cartridge můžete také na počítači upravit intenzitu tisku. Spotřeba toneru pak nebude tak vysoká.

3) JINÉ ZÁVADY

    a) Cartridge se nedá zasunout do tiskárny
 • Ověřte, zda je cartridge opravdu určena pro Váš typ tiskárny.
 • Ověřte, že jste odstranili bezpečnostní pásku z nové cartridge.
 • Některé kompatibilní kazety se mohou mírně vzhledově lišit od originálu, ale to nijak nebrání zasunutí cartridge a její plné funkčnosti.
    b) Toner unikl do tiskárny
 • Vytáhněte cartridge a vyčistěte vnitřek tiskárny suchou utěrkou nebo stlačeným plynem.
    c) Čip je zablokovaný
 • Čip lze odblokovat, ale pouze u některých modelů.
 • V případě tiskáren Lexmark, Samsung nebo Epson čip nelze odblokovat, je nutné vyměnit cartridge.
    d) Cartridge je při tisku hlučná
 • Nějaká část cartridge může být zlomená, možné jste také zapomněli v tiskárně kancelářskou sponku.
    e) Toner nedrží na papíru
 • Fuser (zapékací jednotka) pravděpodobně potřebuje vyměnit nebo je špatně nainstalovaný.
 • Ověřte typ použitého papíru.
kontakt:
tel: +420 558 888 888
mail: info@toneruprint.eu